PODZIAŁ NA KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 

PRZEDSZKOLE

KLASA 0

KLASA I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

KLASA VI

KLASA VII